SP Horst aan de Maas dringt aan op onderzoek naar 'Kwestie Knops'

SP Horst aan de Maas heeft een brief gericht aan de gemeenteraad waarin zij oproept om een onderzoek te starten naar de gang van zaken rondom de bevoordeling van oud-wethouder Raymond Knops.
Bregje Deckers | 6 mei 2024 10:04 | Aangepast op 6 mei 2024 10:04
Deze oproep volgt op een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam op 23 maart jongstleden, waarin werd vastgesteld dat Knops bevoordeeld is bij de aankoop van grond en de bouw van zijn woning in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling.

Raymond Knops had een rechtszaak aangespannen tegen NRC en De Limburger omdat er volgens hem foutieve informatie in verschillende artikelen stond over de regeling Ruimte voor Ruimte.

Onregelmatigheid
Het gerechtshof bevestigt met de uitspraak eerdere bevindingen in onder andere NRC en De Limburger, waaruit naar voren kwam dat Knops voor tienduizenden euro's aan voordelen genoot bij de verwerving van grond en de bouwvergunning voor zijn woning. Terwijl anderen in de regel 1000 vierkante meter grond met woonbestemming kochten, verwierf Knops een perceel met woonbestemming dat volgens de notariële akte 750 vierkante meter groot was, maar bij meting door het Kadaster 1175 vierkante meter bleek te zijn. Deze onregelmatigheid leidde tot de conclusie dat Knops aanzienlijk bevoordeeld was. Het gerechtshof oordeelde dat deze beschuldigingen met feiten werden gestaafd en rechtmatig waren.

Onderzoek
Volgens SP heeft de fractie herhaaldelijk gepleit voor een grondig onderzoek naar deze kwestie, echter heeft de gemeenteraad tot op heden op basis van het advies van het College van B&W deze verzoeken afgewezen. Het advies van het College, dat door de raad werd gevolgd, stelde dat er geen sprake was van onregelmatigheden.

Publiek debat
Het Gerechtshof Amsterdam geeft in haar uitspraak volgens SP Horst aan de Maas ook aan dat de discussie over het handelen van Knops en, in het verlengde daarvan, van het college van B&W een actueel onderwerp is dat om publiek debat vraagt. Ook wijst het Gerechtshof op de steun die Knops heeft gekregen van het overheid in zijn reactie op de publicaties van NRC en De Limburger en vervolgens bij de rechtszaak die daar een gevolg van was. In de uitspraak wordt in dit kader gesproken over 'machtsmisbruik' en 'belangenverstrengeling' in de omgang met NRC en De Limburger, aldus de SP in haar brief aan de gemeenteraad.

Ondermijnende uitspraken
Daarnaast roept de SP de raad op om afstand te nemen van de ondermijnende uitspraken van Knops. Tevens wenst de SP dat de gemeente onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het bedrag waarvoor Knops bevoordeeld is terug te vorderen, aangezien dit belastinggeld betreft dat door de burgers van Horst aan de Maas is opgebracht voor gemeenschappelijke doeleinden.
https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/de-limburger-en-nrc-winnen-in-zaak-raymond-knops

Meest gelezen

Eetwinkel in Zaerum krijgt nieuwe eigenaren

Bregje Deckers | 13 jul 2024 15:30

Lees ook

Zomeravondwandeling door de Schadijker Bossen

Op donderdag 18 juli organiseert IVN De Maasdorpen een zomeravondwandeling door de Schadijker Bossen...

Leeuwinnen raken niet in de war van pech met bus op weg naar Sittard

De voetbalsters van Oranje moesten donderdag op weg naar Sittard op de A2 bij Leende de bus even uit...

Kermis in Meterik

De achtste editie van de Meterikse kermis vindt plaats van vrijdag 12 tot en met maandag 15 juli in ...

Geschiedenis van de gezondheidszorg in Horst toegelicht

De geschiedenis van de gezondheidszorg in Horst wordt toegelicht door een ervaren gids tijdens een r...

ANWB verwacht komende dagen veel drukte op wegen naar Dortmund

Automobilisten moeten dinsdag en woensdag opnieuw rekening houden met drukte op de wegen richting Do...

Zomeravondwandeling door het Schuitwater

Op maandag 15 juli organiseert IVN De Maasdorpen een zomeravondwandeling door het Schuitwater.